Câu đơn – Simple Sentence

Một câu đơn (simple sentece) trong tiếng Anh là một câu gồm có một chủ ngữ (subjective), một động từ (verd) và có thể có một vị ngữ (objective) thể hiện đầy đủ ý nghĩa thông điệp của người nói, người viết.

Hãy xem một số ví dụ sau:

– Ví dụ 1: I study English..
Trong câu này, chủ ngữ là đại từ nhân xưng “I”, động từ “study” và vị ngữ trong câu là “English”.
Tôi học tiếng Anh

– Ví dụ 2: They went to the supermarket yesterday..
Trong câu này, chủ ngữ là đại từ nhân xưng “They”, động từ “went to (go)” và vị ngữ trong câu là cụm từ “the suppermarket yesterday”.
Họ đã đi đến siêu thị ngày hôm qua

– Ví dụ 3: Hùng and Bảo are playing tennis..
Trong câu này, chủ ngữ là hai danh từ riêng tên người “Hùng and Bảo”, động từ “are playing” và vị ngữ trong câu là cụm từ “tennis”.
Hùng và Bảo đang chơi quần vợt

– Ví dụ 4: My brother ate a sandwich and drank beer..
Trong câu này, chủ ngữ là cụm danh từ chỉ người “My brother”, động từ “ate (eat)” và vị ngữ trong câu là cụm từ “a sandwich and drank beer”.
Anh tôi đã ăn một cái sandwich và uống bia

Câu ghép – Compound Sentences

 

Một câu ghép (compound senteces) trong tiếng Anh là một câu gồm có 2 mệnh đề chính, nối nhau bằng bằng các liên từ (conjunction: for, and, nor, but, or, yet, so) và phải có dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy phía trước liên từ. Khi các mệnh đề chính quá ngắn, bạn có thể bỏ qua việc sử dụng dấu câu.

Hãy xem một số ví dụ sau:

– Ví dụ 1: I will buy the red car, or I will lease the blue one..

Trong câu này, chúng ta có hai mệnh đề độc lập “I will buy the red car”“I will lease the blue one.”, nối với nhau bằng liên từ “or”. Trong câu này nếu tách riêng từng mệnh đề thì mỗi mệnh đề vẫn cung cấp đầy đủ nghĩa của lời nói. Bạn xem thêm về cụm từ và mệnh đề ở đây.

Tôi sẽ mua chiếc xe ô tô màu đỏ, hoặc tôi sẽ thuê chiếc xe màu xanh nước biển.

– Ví dụ 2: We got there early, and we got really good seats..

Trong câu này, chúng ta có hai mệnh đề độc lập “We got there early.”“We got really good seats.”, nối với nhau bằng liên từ “and”. Trong câu này nếu tách riêng từng mệnh đề thì mỗi mệnh đề vẫn cung cấp đầy đủ nghĩa của lời nói.
Chúng tôi đã đến đó sớm, và chúng tôi thật sự đã có những chỗ ngồi tốt.

– Ví dụ 3: Everyone was busy, so I went to the movie alone..

Trong câu này, chúng ta có hai mệnh đề độc lập “Everyone was busy.”“I went to the movie alone.”, nối với nhau bằng liên từ “so”. Trong câu này nếu tách riêng từng mệnh đề  thì mỗi mệnh đề vẫn cung cấp đầy đủ nghĩa của lời nói.
Mọi người đã bận rộn, nên tôi đã đi xem phim một mình.

Bạn xem thêm về cụm từ và mệnh đề ở đây.

Câu phức – Complex Sentences

Một câu phức (complex sentece) trong tiếng Anh là một câu gồm có một mệnh đề chính (independent clause) và 1 hay nhiều mệnh đề phụ thuộc (dependent clause). Hai mệnh đề thường được nối với nhau bởi dấu phẩy hoặc các liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions)

Một số liên từ phụ thuộc thường dùng:
– After, although, as, as if, as long as, as much as, as soon as, as though.
– Because, before.
– Even if, even though, if.
– In order to,in case, once.
– Since,so that, that, though.
– Unless, until, when, whenever, whereas, where, wherever,while.

Hãy xem một số ví dụ sau:

– Ví dụ 1: I was snippy with him because I was running late for work.
Trong câu này, chúng ta có hai mệnh đề, một mệnh đề độc lập “I was snippy with him” và một mệnh đề phụ thuộc “I was running late for work.”, nối với nhau bằng liên từ phụ thuộc “because”. Trong câu này nếu tách riêng từng mệnh đề thì mỗi mệnh đề vẫn cung cấp đầy đủ nghĩa của lời nói, tuy nhiên mệnh đề phục thuộc “I was running late for work.” đã giúp cho người nói làm rõ hơn lý do tại sao “was snippy with him”.
Tôi đã lén lút (né tránh) anh ấy vì tôi đã đang chạy đi làm vì muộn.
Bạn xem thêm về cụm từ và mệnh đề ở đây.

Kết luận

Trong bài này mình đã giới thiệu với các bạn về câu đơn (simple sentences), câu ghép (compound sentences) và câu phức (complex sentences), bài này có liên hệ với những nội dung trong bài Cụm từ và mệnh đề mà mình đã giới thiệu trước đây. Hiểu và nắm rõ được các loại câu (sentences) trong tiếng Anh sẽ giúp bạn tự tin và làm chủ được câu chuyện và bài viết của mình, tránh tình trạng thiếu ý hoặc dư thừa.

Trong bài này, mình cũng đã ôn lại cho các bạn những đơn vị cơ bản trong một ngôn ngữ như danh từ, động từ, trạng từ, tính từ.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn nhập khóa bản quyền để Activation Windows 10 Pro

Nhập khóa bản quyền Retail License Key để Activation Windows 10 Professional. Một số lưu ý khi sử dụng Retail License Key để Activation Windows 10 Professional. - KHÔNG nhập Retail License Key trên bản cài Windows 10 đã bị crack bẻ khoá lậu bằng tool. - KHÔNG tắt tính...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Tiếp theo là màn hình thông báo quá trình cài đặt đã hoàn tất, chúc mừng bạn. Bạn cần khởi động lại máy tính, sau khi khởi động lại thì Hệ điều hành Windows 10 sẽ tự động cập nhật các bản cập nhật mới và cài đặt tiếp tục, bạn cần...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Trong phần tiếp theo, là các tùy chọn thêm không ảnh hưởng đến việc cài đặt Windows 10, bạn có thể chọn YES hoặc NO tùy theo nhu cầu của bạn. Và chọn YES hay NO điều có những cái được và những cái mất. Châm ngôn "Không có bữa ăn...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Trong phần tiếp theo, là các tùy chọn thêm không ảnh hưởng đến việc cài đặt Windows 10, bạn có thể chọn YES hoặc NO tùy theo nhu cầu của bạn. Trong màn hình ở trên, bạn được hỏi rằng có nhu cầu sử dụng lịch sử hoạt động activity...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Trong phần tiếp theo, tiến trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn sử dụng một địa chỉ email, một số điện thoại hoặc một tài khoản Skype để liên kết với hệ điều hành được cài đặt và liên kết với Khóa bản quyền phần mềm, việc này rất quan...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Sau tiến trình cài đặt và thành công, máy tính sẽ tự động khởi động lại từ ổ đĩa cứng logic mà bạn đã cài đặt hệ điều hành Windows 10, trên màn hình sẽ lần lượt xuất hiện các màn hình sau để hướng dẫn bạn từng bước hoàn thành...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Trong màn hình bên dưới, bạn cần chú ý một số nội dung sau: - Drive 0 : Hiện tại máy tính có một ổ đĩa vật lý, được đánh số thứ tự là ổ đĩa số 0. - Partition 1 (2, 3, 4, 5) : Là các phân vùng logic hiện có trên ổ đĩa vật lý có số...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Trong màn hình bên dưới, bạn phải chọn lựa một trong hai việc: - Upgrade: Install Windows and keep files, settings, and applications: Cài đặt một bản nâng cấp cho hệ điều hình hiện có trên máy tính và giữa lại các tập tin, các...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Lắp thiết bị (ổ đĩa) USB mà bạn đã tạo ra trong phần chuẩn bị vào máy tính và thực hiện khởi động lại máy tính của bạn. Xem lại cách tạo đĩa USB để khởi động và cài đặt Windows 10. - Hướng dẫn tạo đĩa USB dùng để cài đặt Windows...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Windows 10 lên máy tính một cách rõ ràng, chi tiết, từng bước cụ thể dành cho mọi người.