Cụm từ – Phrase

Một cụm từ là một nhóm những từ đóng vai trò như là một phần của câu nói. Vì là một phần của câu nói nên cụm từ có thể là danh từ (noun), tính từ (adjective), trạng từ (adverb) hoặc một giới từ (preposition).

Hãy xem một số ví dụ sau:

Lan baked approximately 30 pies.
Phần in đậm là một cụm từ danh từ (noun phrase), đóng vai trò như một danh từ để làm vị ngữ (objective) trong câu. Bao gồm các từ approximately, 30 và pies.
Lan đã nướng xấp xỉ ba mươi chiếc bánh.

These cards may be worth hundreds of dollars!
Phần in đậm là một cụm từ động từ (verb phrase), đóng vai trò như một động từ (verb) trong câu. Bao gồm các động từ to may, to be và to worth.
Những cái thẻ này có thể có giá trị hàng trăm đô la.

He flew the plane between two buildings.
Phần in đậm là một cụm từ trạng từ (adverb phrase), đóng vai trò như một trạng từ (adverb) trong câu. Bao gồm các từ between, two, building.
Anh ấy đã lái chiếc máy bay giữa hai tòa nhà.

The party was not too terrible.
Phần in đậm là một cụm từ tính từ (adjective phrase), đóng vai trò như một tính từ (adjective) trong câu. Bao gồm các từ not, too, terrible.
Bữa tiệc không đến nỗi quá tệ.

Mệnh đề – Clause

Mệnh đề là nhóm từ, bao gồm ít nhất một chủ ngữ và một động từ. Một mệnh đề luôn luôn có một chủ ngữ và chủ ngữ đó đi kèm với động từ trong mệnh đề.

Mệnh đề độc lập (Independent Clause):

Mệnh đề độc lập là những mệnh đề mà nó có thể đứng một mình.

Xem những ví dụ sau:

Ví dụ 1: I went to the bonfire after the game. Trong câu này “I went to the bonfire” là một mệnh đề độc lập, vì khi đứng riêng nó vẫn có một ý nghĩa và cấu trúc đầy đủ gồm chủ ngữ “I” và động từ “went”.
Tôi đã đi đến nơi lửa trại

Ví dụ 2: Classes were suspended yesterday because of heavy rains. Trong câu này “Classes were suspended yesterday” là một mệnh đề độc lập.
Tất cả các lớp học đã bị tạm ngừng ngày hôm qua vì trời mưa lớn.

Mệnh đề phụ thuộc (Dependent Clause):

Mệnh đề phụ thuộc là những mệnh đề mà nó không thể đứng một mình.

Xem những ví dụ sau:

Ví dụ 1: When the circus gets the town, we will go to see the elephants. Trong câu này “When the circus gets the town” là một mệnh đề phụ thuộc, vì khi đứng riêng một mình nó không có đủ ý nghĩa cho người nghe.
Khi đoàn xiếc đến thị trấn, chúng tôi sẽ đi xem những con voi.

Có ba loại mệnh đề phụ thuộc:

– Noun clause: Là một mệnh đề phụ thuộc mà nó đóng vai trò như một danh từ.

Ví dụ: I do not know why he did that. Trong câu này “why he did that” là một mệnh đề phụ thuộc đóng vai trò như một danh từ bổ túc cho động từ “know”.
Tôi không biết tại sao anh ta đã làm điều đó.

– Adjective clause: Là một mệnh đề phụ thuộc mà nó đóng vai trò như một tính từ.

Ví dụ: I really loved that jacket that you sold me. Trong câu này “that you sold me” là một mệnh đề phụ thuộc đóng vai trò như một tính từ bổ túc cho danh từ “jacket”.
Tôi thật sự yêu thích cái áo khoác mà bạn đã bán cho tôi.

– Adverb clause: Là một mệnh đề phụ thuộc mà nó đóng vai trò như một trạng từ.

Ví dụ: The otter surfaced when we looked the other way. Trong câu này “when we looked the other way.” là một mệnh đề phụ thuộc đóng vai trò như một trạng từ bổ túc cho động từ “surfaced”.
Con rái cá đã nổi lên khi chúng tôi nhìn đi hướng khác.

Kết luận

Trong bài này mình đã giới thiệu với các bạn về cụm từ (phrase) và mệnh đề (clause) là những thành phần cơ bản trong câu nói, câu viết tiếng Anh. Hiểu và nắm rõ được phrases và clauses sẽ giúp bạn tự tin và làm chủ được câu nói và viết của mình, tránh tình trạng thiếu ý hoặc dư thừa.

Trong bài này, mình cũng đã ôn lại cho các bạn những đơn vị cơ bản trong một ngôn ngữ như danh từ, động từ, trạng từ, tính từ.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn nhập khóa bản quyền để Activation Windows 10 Pro

Nhập khóa bản quyền Retail License Key để Activation Windows 10 Professional. Một số lưu ý khi sử dụng Retail License Key để Activation Windows 10 Professional. - KHÔNG nhập Retail License Key trên bản cài Windows 10 đã bị crack bẻ khoá lậu bằng tool. - KHÔNG tắt tính...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Tiếp theo là màn hình thông báo quá trình cài đặt đã hoàn tất, chúc mừng bạn. Bạn cần khởi động lại máy tính, sau khi khởi động lại thì Hệ điều hành Windows 10 sẽ tự động cập nhật các bản cập nhật mới và cài đặt tiếp tục, bạn cần...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Trong phần tiếp theo, là các tùy chọn thêm không ảnh hưởng đến việc cài đặt Windows 10, bạn có thể chọn YES hoặc NO tùy theo nhu cầu của bạn. Và chọn YES hay NO điều có những cái được và những cái mất. Châm ngôn "Không có bữa ăn...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Trong phần tiếp theo, là các tùy chọn thêm không ảnh hưởng đến việc cài đặt Windows 10, bạn có thể chọn YES hoặc NO tùy theo nhu cầu của bạn. Trong màn hình ở trên, bạn được hỏi rằng có nhu cầu sử dụng lịch sử hoạt động activity...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Trong phần tiếp theo, tiến trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn sử dụng một địa chỉ email, một số điện thoại hoặc một tài khoản Skype để liên kết với hệ điều hành được cài đặt và liên kết với Khóa bản quyền phần mềm, việc này rất quan...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Sau tiến trình cài đặt và thành công, máy tính sẽ tự động khởi động lại từ ổ đĩa cứng logic mà bạn đã cài đặt hệ điều hành Windows 10, trên màn hình sẽ lần lượt xuất hiện các màn hình sau để hướng dẫn bạn từng bước hoàn thành...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Trong màn hình bên dưới, bạn cần chú ý một số nội dung sau: - Drive 0 : Hiện tại máy tính có một ổ đĩa vật lý, được đánh số thứ tự là ổ đĩa số 0. - Partition 1 (2, 3, 4, 5) : Là các phân vùng logic hiện có trên ổ đĩa vật lý có số...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Trong màn hình bên dưới, bạn phải chọn lựa một trong hai việc: - Upgrade: Install Windows and keep files, settings, and applications: Cài đặt một bản nâng cấp cho hệ điều hình hiện có trên máy tính và giữa lại các tập tin, các...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Lắp thiết bị (ổ đĩa) USB mà bạn đã tạo ra trong phần chuẩn bị vào máy tính và thực hiện khởi động lại máy tính của bạn. Xem lại cách tạo đĩa USB để khởi động và cài đặt Windows 10. - Hướng dẫn tạo đĩa USB dùng để cài đặt Windows...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Windows 10 lên máy tính một cách rõ ràng, chi tiết, từng bước cụ thể dành cho mọi người.