Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước

Lắp thiết bị (ổ đĩa) USB mà bạn đã tạo ra trong phần chuẩn bị vào máy tính và thực hiện khởi động lại máy tính của bạn. Xem lại cách tạo đĩa USB để khởi động và cài đặt Windows 10.
– Hướng dẫn tạo đĩa USB dùng để cài đặt Windows 10 bằng phần mềm Media Creation Tool 1909 chính thức của hãng Microsoft.
– Hướng dẫn tạo đĩa USB dùng để cài đặt Windows 10 bằng phần mềm Universal USB Installer.

Trong lúc máy tính khởi động lại, bấm phím F8 trên bàn phím để mở danh sách các thiết bị có thể thực hiện khởi động máy tính, trên màn hình sẽ xuất hiện như hình bên dưới.

Cài đặt Windows 10

Dùng phím mũi tên trên bàn phím để di chuyển con trỏ đến vị trí ổ đĩa USB, rồi bấm phím Enter để thực hiện việc khởi động Windows từ ổ đĩa USB và tiến hành cài đặt Windows 10. Trong hình trên tác giả đã di chuyển con trỏ màu trắng đến vị trí ổ đĩa USB với tên gọi UEFI: JetFlash Transcend 16GB 1100.

Quá trình khởi động hệ điều hành Windows 10 từ một ổ USB sẽ mất một ít thời gian, sau đó trên màn hình sẽ xuất hiện logo của Windows 10.

Cài đặt Windows 10

Sau đó trên màn hình sẽ xuất hiện hình như bên dưới đây.

Cài đặt Windows 10

Language to install: Chọn ngôn ngữ để cài đặt Windows 10 (bạn có thể chọn tiếng Việt).
Time and currency format: Chọn định dạng tiền tệ và thời gian.
Keyboard or input method: Chọn phương thức nhập liệu hoặc bàn phím.

Sau khi chọn Next bạn sẽ qua bước chọn lựa Nâng cáp hệ điều hành hiện có lên Windows 10 hoặc Cài đặt mới Windows 10, trước đó bạn sẽ gặp màn hình yêu cầu chấp nhận thỏa thuận về bản quyền sử dụng như bên dưới, bấm chuột để chọn I accept the license terms (Tôi chấp nhận những điều khoản về bản quyền phần mềm.

License Windows 10