Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước

Trong màn hình bên dưới, bạn cần chú ý một số nội dung sau:

Cài đặt Windows 10

Drive 0 : Hiện tại máy tính có một ổ đĩa vật lý, được đánh số thứ tự là ổ đĩa số 0.
Partition 1 (2, 3, 4, 5) : Là các phân vùng logic hiện có trên ổ đĩa vật lý có số thứ tự 0.
Total size: Là dung lượng của từng phân vùng đĩa logic.
Free space: Là dung lượng còn trống (khả dụng).
Type: Công dụng (System: phân vùng dành cho hệ thống; OEM: Chứa thông tin của hãng sản xuất máy tính; MSR: chứa thông tin khởi động máy tính; Recovery: Chứa các thông tin để phục hồi lại hệ điều hành về trạng thái ban đầu nhà sản xuất cài đặt; Primary: Phân vùng chính dùng để cài đặt hệ điều hành.
Refesh: Cập nhật thông tin trong cửa sổ hiện hành. Hay còn gọi là làm tươi mới cửa sổ.
Delete: Xóa phân vùng ổ đĩa logic mà bạn đang chọn.
Format: Thực hiện lệnh định dạng phân vùng ổ đĩa logic mà bạn đang chọn.
New: Tạo mới một phân vùng ổ đĩa logic.
Load Driver: Nạp lại các ổ đĩa hiện có trên máy tính. Thực hiện lệnh này khi một ổ đĩa cần sử dụng không thấy trong cửa sổ hiện hành.
Extend: Mở rộng đối tượng đang chọn.

Trường hợp của bạn là muốn cài đặt mới hoàn toàn Windows 10 lên máy tính, nên theo mình bạn nên làm theo các bước sau:
Bước 1: lần lượt chọn và xóa tất cả các phân vùng ổ đĩa logic đang có trên ổ đĩa vật lý cần cài đặt hệ điều hành Windows 10, trong hình trên là xóa tất cả các ổ đĩa logic trên ổ đĩa vật lý số 0 – Drive 0. Cửa sổ trên màn hình của bạn sẽ như hình bên dưới với thông tin Drive 0 Unallocated Space có nghĩa là phân vùng ổ cứng chưa được phân chia trên ổ đĩa 0 là 465.8 GB.

Cài đặt Windows 10

Bước 2: Tạo ra một phân vùng ổ đĩa logic mới để cài đặt Hệ điều hành Windows 10, bạn bấm chọn ổ đĩa 0 (Drive 0), sau đó bấm chọn New. Một thông báo xuất hiện hỏi bạn muốn tạo ổ đĩa logic mới có dung lượng bao nhiêu GB, bạn chỉ cần nhập dung lượng ổ đĩa logic cần tạo rồi bấm OK. Nếu bạn không muốn thay đổi gì thì chỉ cần bấm chọn OK.

Trong hình bên dưới, tác giả đã chọn tạo ra một ổ đĩa logic mới có dung lượng là 250 GB để cài đặt hệ điều hành. Sau khi bấm OK thì hệ thống sẽ tạo ra phân vùng ổ đĩa logic mới với TYPE Primary có dung lượng 250GB, và đồng thời hệ thống tự tạo ra các phân vùng logic ẩn để lưu giữ những thông tin cần thiết cho việc khởi động và phục hồi khi bị lỗi.

Cài đặt Windows 10

Để tiếp tục việc cài đặt hệ điều hành Windows 10, bạn chọn ổ đĩa logic TYPE = PRIMARY bấm chọn Next để tiếp tục.

Quá trình giải nén, sao chép các tập tin của hệ điều hành và tiến trình cài đặt sẽ bắt đầu, màn hình của máy tính sẽ hiển thị như hình bên dưới. Lúc này bạn có thể nhâm nhi cà phê và chờ đợi.

Cài đặt Windows 10