Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước

Sau tiến trình cài đặt và thành công, máy tính sẽ tự động khởi động lại từ ổ đĩa cứng logic mà bạn đã cài đặt hệ điều hành Windows 10, trên màn hình sẽ lần lượt xuất hiện các màn hình sau để hướng dẫn bạn từng bước hoàn thành việc cài đặt Windows 10.

Cài đặt Windows 10

Trong cửa sổ như trên, bạn chọn quốc gia cư trú Let’s start with region. Is this right?. Ở Việt Nam thì bạn di chuyển chuột và chọn Việt Nam trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tiếp theo, bạn chọn bàn phím để sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp, … trong trường hợp ở Việt Nam thì chọn bàn phím theo chuẩn US, sau này để đánh tiếng Việt thì bạn sẽ cài thêm phần mềm gõ tiếng Việt.

Cài đặt Windows 10

Cửa sổ tiếp theo thì bạn được yêu cầu khai báo wifi để máy tính kết nối vào mạng internet. Như mình đã hướng dẫn phần chuẩn bị, bạn nên có kết nối internet khi cài đặt.

Cài đặt Windows 10

Nếu không có internet thì bạn chọn I don’t have internet tiến trình cài đặt vẫn tiếp tục, tuy nhiên sẽ có một vài bước hơi khác với phần hướng dẫn tiếp theo.