Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước

Trong phần tiếp theo, tiến trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn sử dụng một địa chỉ email, một số điện thoại hoặc một tài khoản Skype để liên kết với hệ điều hành được cài đặt và liên kết với Khóa bản quyền phần mềm, việc này rất quan trọng vì nó cho phép bạn cài lại hệ điều hành có cùng Khóa bản quyền phần mềm khi máy tính bị hỏng, nâng cấp phần mềm. Tất cả thông tin đã khai báo trong các cửa sổ tiếp theo bạn phải ghi chép lại cẩn thận để sử dụng khi cần cài đặt lại máy tính.

Cài đặt Windows 10

Bạn cũng có thể tạo ra một tài khoản Microsoft mới bằng cách chọn Create account, sau khi chọn bạn sẽ có màn hình như sau,

Cài đặt Windows 10

Sau khi chọn NEXT bạn sẽ bước qua màn hình như bên dưới.

Bạn được yêu cầu sử dụng một địa chỉ email khác, hoặc số điện thoại để liên kết với bản Windows 10 được cài đặt và khóa bản quyền được dùng để Activation Windows 10. Sau khi nhập xong, bạn chọn NEXT để tiếp tục.

Cài đặt Windows 10