Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước

Trong phần tiếp theo, là các tùy chọn thêm không ảnh hưởng đến việc cài đặt Windows 10, bạn có thể chọn YES hoặc NO tùy theo nhu cầu của bạn.

Cài đặt Windows 10

Trong màn hình ở trên, bạn được hỏi rằng có nhu cầu sử dụng lịch sử hoạt động activity history trên nhiều thiết bị chung với máy tính đang cài đặt hệ điều hành không?

Tiếp theo bạn được yêu cầu cung cấp số điện thoại của thiết bị sẽ sử dụng chung activity history để Microsoft gửi đường link tạo kết nối giữa hai thiết bị.

Bạn có muốn lưu dữ liệu của mình lên trên cloud của Microsoft với tên gọi riêng là OneDrive không? Nếu chỉ muốn lưu thông tin trên máy tính bạn chọn Only save files to this PC.

Bạn có muốn cài đặt luôn Microsoft Office 365 Home bản thử không? Nếu bạn chọn YES thì sẽ cài luôn Office 365 Home, tuy nhiên sau khi cài xong bạn sẽ bị yêu cầu cung cấp KEY bản quyền bản Office 365 Home.