Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước

Trong phần tiếp theo, là các tùy chọn thêm không ảnh hưởng đến việc cài đặt Windows 10, bạn có thể chọn YES hoặc NO tùy theo nhu cầu của bạn. Và chọn YES hay NO điều có những cái được và những cái mất. Châm ngôn “Không có bữa ăn nào là miễn phí” luôn luôn đúng.

Bạn có muốn sử dụng tính năng trợ giúp bằng robot – Digital Assistant không?

Sử dụng tính năng nhận diện giọng nói của bạn – Your Voice

Sử dụng tính năng chia sẻ vị trí của bạn – Your location

Sử dụng tính năng tìm kiếm thiết bị khi bị thất lạc.

Bạn có chấp nhận chia sẻ dữ liệu với Mirosoft về các vấn đề ký thuật được phát hiện.

Bạn có chấp nhận chia sẻ dữ liệu từ bàn phím không?

Trong hai cửa sổ còn lại thì mình cũng khuyên bạn chọn NO.