HƯỚNG DẪN TẠO ĐĨA USB CÀI ĐẶT WINDOWS 10
Bằng phần mềm Media Creation Tool 1909

Chuẩn bị.
1. Một máy tính có cổng USB và được kết nối internet.
2. Một USB có dung lượng trên 8GB.
3. Vào trang web của Microsoft tải về phần mềm Media Creation Tool 1909 để tạo đĩa khởi động từ USB.
– Truy cập vào website https://www.microsoft.com/en-gb/software-download/windows10
– Trong phần Create Windows 10 installation media chọn nút lệnh Download Tool Nowđể tải phần mềm Media Creation Tool 1909 và lưu vào máy tính của bạn.