Trong cửa sổ trên, chọn lựa Upgrade this PC now là nâng cấp hệ điều hành hiện có lên hệ điều hành Windows 10 hay Create installation media (USB flash drive, DVD…) là tạo đĩa cài đặt trên USB hay DVD…

Bạn chọn Create installation media USB flash drive, DVD… để tiếp tục tạo đĩa khởi động và cài đặt Windows 10 từ USB. Sau đó bạn chọn Next để tiếp tục.