Trong cửa sổ như trên, bạn bấm chuột trên tùy chọn Use the recommended options for this PC để gỡ tùy chọn mặc định.
Sau đó:
– Chọn ngôn ngữ phù hợp trong danh sách Language
– Chọn phiên bản Windows cần cài đặt: Dĩ nhiên là chọn Windows 10
– Chọn kiến trúc nền tảng Architecture của máy tính cần cài đặt: Bạn có thể chọn 32-bit hoặc 64-bit hoặc cho cả hai bằng cách chọn Both, phần này giải thích khá dài dòng nên đơn giản nhất là bạn chọn Both. Sau đó bạn chọn Next để tiếp tục.