Trong cửa sổ tiếp theo như trên bạn có hai lựa chọn:

– Chọn USB flash drive: Để tạo một đĩa khởi động và cài đặt Windows 10 từ USB.
– Chọn ISO file: Để tải về một file .ISO, sau đó dùng các phần mềm khác để tạo đĩa khởi động và cài đặt Windows 10 từ USB, DVD,…
– Bạn chọn USB flash drive và sau đó chọn Next để tiếp tục công việc.