Trong cửa sổ tiếp theo như hình trên, bạn phải xác nhận rằng bạn chọn ổ đĩa USB hiện tại đang được gắn trong máy tính. Bấm chuột trên tên ổ đĩa USB mà bạn chọn để cài đặt hệ điều hành để khởi động và cài đặt Windows 10.

Sau đó bạn chọn Next để tiếp tục.