Select Page

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10 thực hiện từng bước Lắp thiết bị (ổ đĩa) USB mà bạn đã tạo ra trong phần chuẩn bị vào máy tính và thực hiện khởi động lại máy tính của bạn. Xem lại cách tạo đĩa USB để khởi động và cài đặt Windows 10. – Hướng dẫn tạo đĩa USB dùng để cài đặt...

Cài đặt Windows 10 hướng dẫn từng bước, từng chi tiết dành cho mọi người.

Cài đặt Windows 10, những việc cần chuẩn bị 1. Quan trọng nhất trước khi cài đặt hệ điều hành Windows 10 là bạn phải sao chép tất cả dữ liệu cá nhân hiện có trên máy tính ra một thiết bị lưu trữ bên ngoài, vì quá trình cài đặt Windows 10 sẽ làm mất toàn bộ dữ liệu...

Tạo đĩa USB dùng để cài đặt Windows 10 bằng phần mềm Universal USB Installer

Tiếp theo bạn bấm chọn nút lệnh Create để bắt đầu tạo đĩa khởi động và cài đặt Windows 10 bằng USB. Một thông báo sẽ được bật ra để cảnh báo với bạn rằng tất cả dữ liệu trên ổ đĩa USB sẽ bị hủy bỏ như hình bên dưới. Bạn chọn YES để tiếp tục thực hiện, hoặc chọn NO để...