Danh từ (Nouns):
Là một từ, cụm từ dùng để gọi tên người, đồ vật, sự việc, một hiện tượng hay nơi chốn.
Ví dụ: Elephant (con voi), student (sinh viên), tree (cây), book (sách), house (nhà), Mr.Minh (ông Minh).

I. Cách phân loại Danh từ theo ý nghĩa:
Khi phân loại danh từ theo ý nghĩa trình bày trong lời nói thì danh từ thường được chia làm các loại sau:

1. Danh từ chung (common nouns): Là từ dùng để chỉ chung nhóm người, vật, sự kiện, nơi chốn.
Ví dụ:
– Man (đàn ông)
– Animal (động vật)
– Weather (thời tiết)
– Tree (cây)
– Job (công việc)

2. Danh từ riêng (proper nouns): Là từ dùng để gọi riêng một người, một vật, một nơi. Khi sử dụng từ như danh từ riêng chúng phải được viết hoa.
Ví dụ:
– Mr. Bảo (ông Bảo)
– Việt Nam (nước Việt Nam)
– Paris (thủ đô Paris)
– White House (tòa nhà trắng – Nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington DC)
– Big C Supper Market (Siêu thị Big C)

3. Danh từ trừu tượng (abtract nouns): Là từ dùng để chỉ những khái niệm trừu tượng như tính cách (qualities), tình trạng (state), cảm xúc (Emotions/Feelings)
Ví dụ:
– Happiness (hạnh phúc)
– Charity (từ thiện)
– Love (tình yêu)
– Beauty (sắc đẹp)
– Confidence (sự tự tin)

4. Danh từ cụ thể (concrete nouns): Là những từ dùng để chỉ những vật hữu hình.
Ví dụ:
– House (cái nhà)
– Table (cái bàn)
– Laptop (máy tính xách tay)
– Cellphone (điện thoại di động)
– Car (Ô tô)

5. Danh từ tập hợp (collective nouns): Từ dùng để chỉ một nhóm người, vật thuộc cùng một loại.
– A team of athletes (một nhóm vận động viên)
– A staff of employees (một nhóm nhân viên)
– A bunch of bananas (một nải chuối)
– A network of computers (một mạng máy tính)

Kết luận

Trong bài này mình đã giới thiệu với các bạn về danh từ (noun) trong tiếng Anh, danh từ là một thành phần cơ bản trong tiếng Anh, danh từ có thể là một từ, một cụm từ dùng để chỉ một người, một vật, một hiện tượng, một sự kiện…danh từ trong tiếng anh tồn tại ở dạng danh từ số ít và danh từ số nhiều, xem thêm tại đây.

Bài viết này mình tổng hợp từ internet và một số tài liệu (sách) ngữ pháp.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.