Hello, I’m Bao

This is some my project

Ra mắt thiết bị SmartSurfACE đầu tiên tại Việt Nam
Thành lập Yaffle English Academy tại TP.HCM
Quản lý dự án tại Công ty Quảng Cáo Trí
Quản lý dự án tại Công ty Quảng Cáo Trí
Tham gia hội thảo Nhượng quyền thương hiệu với các đối tác Hoa Kỳ
Tham gia thành lập công ty Bao Tin Information Security
Quản lý dự án giới thiệu thiết bị của hãng FOTONA
Tham gia tìm hiểu thị trường tại Cebu – Philippines

Let’s Start a Conversation

8 + 15 =