Thực hiện tạo đĩa cài đặt Windows 10 bằng USB

.
– Khởi động phần mềm Universal USB Installer. Sau khi Universal USB Installer khởi động xong, bạn sẽ thấy trên màn hình có một cửa sổ như hình sau. Chon nút lệnh I Agree