Bên dưới mục Step 3: Select the drive letter of your USB, bấm chuột vào mũi tên xuống và chọn ổ đĩa USB được dùng để làm đĩa khởi động và cài đặt Windows 10, chọn ổ đĩa USB cần dùng và bạn sẽ có kết quả như hình bên dưới.

Mẹo: Để nhìn thấy tất cả các ổ đĩa USB đã được cắm vào máy tính bạn chọn Show all Drives

Những tùy chọn NTFS Format Drive (D:)Fat32 Format Drive (D:), bạn có thể bỏ qua. Sau khi bạn chọn một ổ đĩa để thực hiện thì nội dung Step 3: Select the drive letter of your USB sẽ được cập nhật lại theo tên ổ đĩa và thứ tự của ổ đĩa trong danh sách. Ví dụ trong hình trên là Drive (D:) on (Disk 1) Selected