Tiếp theo bạn bấm chọn nút lệnh Create để bắt đầu tạo đĩa khởi động và cài đặt Windows 10 bằng USB.

Một thông báo sẽ được bật ra để cảnh báo với bạn rằng tất cả dữ liệu trên ổ đĩa USB sẽ bị hủy bỏ như hình bên dưới.

Bạn chọn YES để tiếp tục thực hiện, hoặc chọn NO để ngưng việc tạo ra một đĩa USB để khởi động và cài đặt Windows 10.