Tiến trình tạo đĩa khởi động và cài đặt Windows 10 bằng USB sẽ diễn ra như hình bên dưới.

Sau khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút tùy theo máy vi tính bạn sử dụng. Quá trình thực hiện sẽ hoàn tất với thông báo như hình bên dưới. Process is completed!

Chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn đã xem bài viết của Lê Ngọc Bảo.