Hello, I’m Bao

A Conceptual Copywriter

Danh từ tiếng Anh – Thành lập số nhiều của danh từ.

Danh từ (Nouns), là một từ, cụm từ dùng để gọi tên người, đồ vật, sự việc, một hiện tượng hay nơi chốn. Danh từ trong tiếng Anh tồn tại ở hai hình thức danh từ số ít – một người, một vật, một sự kiện, … và danh từ số nhiều dùng để chỉ nhiều người, nhiều vật, nhiều sự kiện.

read more

Danh từ tiếng Anh – Các loại danh từ trong tiếng Anh

Danh từ (Nouns), là một từ, cụm từ dùng để gọi tên người, đồ vật, sự việc, một hiện tượng hay nơi chốn. Danh từ trong tiếng Anh có thể phân loại thành danh từ chung, danh từ riêng, danh từ trừu tượng, danh từ cụ thể, danh từ tập hợp theo theo ý nghĩa trình bày trong lời nói hoặc câu văn.

read more

Tìm hiểu Câu (sentences) trong tiếng Anh.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của một câu (sentence) trong tiếng Anh. Hiểu được cái đẹp của một câu tiếng Anh sẽ giúp bạn nói và viết tiếng Anh lưu loát, đủ ý, đủ nghĩa và không có sự dư thừa.

read more

Tìm hiểu cụm từ (phrases) và mệnh đề (clauses).

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách bắt đầu học tiếng Anh với khái niệm Cụm từ và Mệnh đề. Khi đã hiểu về những cụm từ (Phrases) và những mệnh đề (Clauses) thì bạn đã hiểu được một phần cấu trúc và ngữ pháp quan trọng của Tiếng Anh.

read more

Let’s Start a Conversation